EkoLan
menu

Dotacje na innowacje

 Wdrożenie dedykowanego systemu B2B umożliwiającego wymianę danych w formule EDI
w firmie EKOLAN w celu usprawnienia współpracy z partnerami

Nazwa Beneficjenta: „EKOLAN” SPÓŁKA AKCYJNA

  • Wartość projektu: 556 200,00
  • Wartość dofinansowania: 389 340,00 zł.
  • Okres realizacji: 20142015

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość

projekt współfinansowany PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wyszukiwarka